Tomáš Roubal 

 

České dioráma

 

vernisáž: pátek 27.1.2017 od 18 hodin

výstava: 28.1. - 4.3.2017

Image

 

 

Tomáš Roubal - České dioráma

vernisáž: pátek 27.1.2017 od 18 hodin
výstava: 28.1. - 4.3.2017 

Jeden mudrc kdysi pravil, že: „kriminálník, stejně jako umělec, je sociální průzkumník.“ Tohle spojení nám může dnes připadat trochu zvláštní, či překvapivé, jelikož staví umělce do zdánlivě nelichotivého světla, připomíná nám však jisté kvality a funkce, na které by ve své umělecké produkci neměl pokud možno nikdy úplně rezignovat. Naštěstí to neplatí pro lehce subverzivní, vtipnou a někdy docela neomalenou práci Tomáše Roubala (nar. 1982), delikventa, jehož v dobrém smyslu problémovou výstavu máte nyní možnost shlédnout v galerii Nevan Contempo.

text: Pavel Švec

----

Tomas Roubal - Czech diorama

opening: Fri 27/01/2017 at 6 pm

on display: 28/01/ - 04/03/2017

A wise man once said the following: “The criminal, like the artist, is a social explorer.” On the face of it this seems a somewhat surprising claim to make since it paints the artist in an unflattering light. However, it also serves to remind us of a certain function that she should not forget in her work. Fortunately this does not apply to the gently subversive, humorous, and sometimes distinctly unruly work of Tomáš Roubal (b. 1982), a delinquent whose problematic exhibition, in the best sense of the word, you can now check out at the Nevan Contempo Gallery.

text by: Pavel Švec

​​Image

 

Výstava je podpořena grantem Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.

The exhibition programme of Nevan Contempo is realized with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Prague City Hall.

Contact us

NEVAN CONTEMPO
U Rajske zahrady 14
Prague 3
130 00
Česká republika
Company ID
Taxes ID