top of page

David Böhm

& Jiří Franta: ?!

25.4. – 6.6. 2015

 
foto: Tomáš Souček

Autorskou dvojici Jiří Franta (*1978) / David Böhm (*1982) jistě není potřeba domácímu publiku nějak obšírněji představovat. V poslední době o sobě dali vědět například v souvislosti s udílením cen Magnesia Litera, kde opakovaně uspěli díky svým knižním ilustracím, jimž se vedle společné volné tvorby věnují. Za připomenutí stojí i jejich účast ve finále ceny Jindřicha Chalupeckého, kde se v minulosti objevili hned několikrát. Od roku 2006, kdy na poli výtvarného umění působí jako tvůrčí tandem, stačili realizovat celou řadu výstav doma i v zahraničí, které bývají nejčastěji charakterizovány jako hledání nových kontextů a významových přesahů klasického média kresby, zkoumání jeho fyzických limitů, nebo například reflexe širšího vztahu mezi obrazem a textovou strukturou. Gejzír jejich bezuzdné kreativity se ale nezastaví téměř před ničím a zahrnuje také performance, videa, prostorové instalace, intervence do veřejného prostoru i nástěnné malby.. a samozřejmě všechno mezi tím. Podobně je tomu i u jejich aktuální výstavy v galerii Nevan Contempo, jejíž název trochu netradičně tvoří dvě interpunkční znaménka, obvykle se vyskytující na konci expresivně pronesených otázek (například v komiksech či neformální korespondenci) a který může vnímavému divákovi posloužit jako nápověda, jakým způsobem lze jejich dílo, střídající s lehkovážnou samozřejmostí klasická i nová média číst.

~~~

The artistic duo comprising Jiří Franta (b. 1978) and David Böhm (b.1982) doesn’t need any further introduction to the Czech public. Recently, for instance, they won several prizes for their book illustrations at the Magnesia Litera Award, and have several times been finalists in the Jindřich Chalupecký Award. Since 2006, when they began their artistic collaboration, they have had many exhibitions both in the CR and abroad. These most often involve the search for the new contexts and semantic crossovers of traditional painting, an investigation of its physical limits, and a reflection upon the wider relationship between image and textual structure. However, the source of their prolific creativity is irrepressible and includes performance, video, spatial installations, interventions in public space and murals... as well as everything in between. This is the case with their current exhibition at Nevan Contempo, the unusual name of which comprises two punctuation marks that are usually found at the end of expressively posed questions (e.g. in comics or informal correspondence) and which serve as a clue to the perceptive viewer as to how their work, drawing light-heartedly on both traditional and new media, might be interpreted. 

text: Pavel Švec

bottom of page