top of page

Ján Kekeli

& Peter Fabo: 

Medzi / Inbetween

 

13. – 14. 11. 2015 

 
foto: Peter Fabo

Společný projekt autorů Jana Kekeliho (SK) a Petera Faba (SK). Charakteristickým prvkem pro oba autory je práce s médiem analogové fotografie a obdobný přístup k zobrazovanému, jež se od konkrétního předmětu ve fotografii vyvíjí až k abstraktnímu obrazu.

~~~

A collaborative project of the authors Ján Kekeli (SK) and Peter Fabo (SK). Characteristic element for both authors is the work with analog photography, and similar approach concerning the depicted, which evolves from a particular object in photography all the way to abstract imagery.

bottom of page