top of page

Tomáš Svoboda: 

Tady končí film / 

Here ends the film

13.6. – 18.7. 2015

 
foto: Tomáš Souček

Ideální dílo Tomáše Svobody

 

Projekce. Herec, zabírán v deatilu na pozadí klíčovacího bluescreenu, deklamuje následující text: 

„Truman Burbank si po léta myslel, že je jedním z řadových obyvatel úhledného amerického městečka, s příznačným názvem Seaheaven. Jenže pravda je zcela jiná a on jí zpočátku nechce uvěřit. Ve chvíli, kdy se narodil, se stal hrdinou a hvězdou přímého televizního přenosu. Každý jeho krok zaznamenávaly a až dosud zaznamenávají kamery. On sám je „neherec“, ale všichni kolem - rodina, přátelé, sousedé, spolupracovníci - ti všichni přesně znají své role. Píše jim je na tělo režisér, jenž svému pořadu propadl jako droze. To, co Truman považoval za domov, je ve skutečnosti neuvěřitelně rozsáhlé televizní studio. V něm se odvíjí Trumanův životní příběh, sledovaný miliony diváků 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, celých 30 let. Vítejte na kanále Truman Show. Dívá se celý svět, protože tvůrce je mistrem ve svém oboru.“

~~~

The ideal work of Tomáš Svoboda

Screening. An actor filmed close-up against a bluescreen narrates the following text:


 

"Truman Burbank thought for years that he was one of the regular citizens of an orderly American town aptly named Seaheaven. The truth, however, is quite different and from the outset he is unwilling to believe it. The moment he was born he became the hero and star of a live TV show. His every step has been recorded and is still being recorded by cameras. He himself is a "non-actor", but everyone around him - family, friends, neighbors, co-workers – all of these have well-rehearsed roles. They are written specifically for each of them by the director, who has succumbed to his show as if to a drug. What Truman believes to be his home is in fact an incredibly massive TV studio in which Truman's life story unfolds and has been watched by millions of viewers 24 hours a day, seven days a week, for 30 years. Welcome to the Truman Show channel. The whole world is watching, because the creator is a master of his craft.”

text: Ondřej Chrobák

bottom of page