top of page

Paky Vlassopoulou: 

Be quiet

25. 3. – 7. 5. 2016

 
foto: Tomáš Souček

Paky Vlassopoulou (narozená 1985 v Řecku, žije v Athénách). Její práce se zabývá sochařstvím a problematikou jazyka, která je s ním spjata. Objekty přesahují vlastní formu a mohou být také vnímány jako slova a hmotné výpovědi. Práce Paky Vlassopoulou zkoumá a prozrazuje trvale složité vztahy mezi sochou, tělem a neadekvátností řeči či jazyka. Umělkyně se zúčastnila skupinových výstav v Řecku i v zahraničí, mezi nimi “Reverb: New Art from Greece” (Boston, USA/ 2014, kurátorky Evita Tsokanta, Eirene Efstathiou), “A thousand doors” (Gennadius Library, Athény/ 2014, kurátorka Iwona Blazwick,), “Afresh, A new generation of Greek artists”(National Museum of Contemporary art, Athény/ 2013, kurátorky Daphne Vitali, Tina Pandi, Daphne Dragona). Se svými kolegy umělci Chrysanthi Koumianaki a Kosmasem Nikolaou provozují v Athénách, Exarcheii nezávislý prostor pro umění 3 137, který založili v roce 2012.

~~~

Paky Vlassopoulou (born 1985 in Greece, lives in Athens). Her work explores sculpture as a troubled language. Extending objects beyond their form to be also considered as words and material utterances, Vlassopoulou’s work figures and betrays the enduringly complex relationship between sculpture, the body and the inadequacy of speech and language. She has participated in several group shows in Greece and abroad including among others “Reverb: New Art from Greece” (Boston, USA/ 2014 curated by Evita Tsokanta, Eirene Efstathiou), “A thousand doors” (Gennadius Library, Athens/ 2014, curated by Iwona Blazwick,), “Afresh, A new generation of Greek artists”(National Museum of Contemporary art/ 2013, curated by Daphne Vitali, Tina Pandi, Daphne Dragona). With fellow artists Chrysanthi Koumianaki and Kosmas Nikolaou, they run an independent project space called 3 137, in Exarcheia, Athens, founded in 2012.

bottom of page