top of page

David Možný: 

Blind Spot

25.6. – 13.8. 2016

 
foto: Paul Kelley

David Možný (*1963) je především autor videí a videoinstalací, působil také jako VJ a tvůrce projekcí pro divadelní představení a scénická čtení. V precizních počítačových animacích skládá skutečnost vycházející z fotografií architektury (Rahova), z ofsetově tištěných záběrů interiérů z časopisů o bytové kultuře (Virtual Soul Vaste) či z archaických slovníkových ilustrací (Pomalu).

Přetvářením urbanistických a sociálních utopií a stylizovaných prostředí komentuje jejich anachroničnost a rozpad a dospívá k zneklidňujícímu katastrofickému efektu. Podobně principům počítačových her vytváří modely prostorů, které působí svým napětím mezi realitou a softwarovou konstruovaností; plynulým pohybem filmových záběrů zároveň vrací časovost do fotografií a kreseb a narušuje jejich statičnost.

Pro Možného videa je podstatná interakce zvuku a obrazu, stopa videa je často přímo mapována na strukturu hudby. V jeho dílech se spojuje zájem o utopické vize zhmotněné v urbanismu a architektuře východního bloku a s tím související prostředí vyčleňující se z logiky reality, vznikající a existující mimo přirozené časové a prostorové rámce.

David v náročné tří-kanálové video instalaci tematizujie neviditelnost a manipulaci. Podklady pro tuto ojedinělou vizuální situaci byly natočeny v bývalé věznici Stasi v Berlíně (Památník Berlín-Hohenschönhausen). Tento projekt navazuje na předchozí video Sleepless.

~~~

bottom of page