top of page

Tomáš Roubal: 

České dioráma / 

Czech Diorama

28.1. – 4.3. 2017

 
foto: Tomáš Souček

Jeden mudrc kdysi pravil, že: „kriminálník, stejně jako umělec, je sociální průzkumník.“ Tohle spojení nám může dnes připadat trochu zvláštní, či překvapivé, jelikož staví umělce do zdánlivě nelichotivého světla, připomíná nám však jisté kvality a funkce, na které by ve své umělecké produkci neměl pokud možno nikdy úplně rezignovat. Naštěstí to neplatí pro lehce subverzivní, vtipnou a někdy docela neomalenou práci Tomáše Roubala (nar. 1982), delikventa, jehož v dobrém smyslu problémovou výstavu máte nyní možnost shlédnout v galerii Nevan Contempo.

~~~

A wise man once said the following: “The criminal, like the artist, is a social explorer.” On the face of it this seems a somewhat surprising claim to make since it paints the artist in an unflattering light. However, it also serves to remind us of a certain function that she should not forget in her work. This is a good reason why you shouldn’t miss the slightly subversive, humorous, and sometimes downright unruly work of Tomáš Roubal (b. 1982), a delinquent whose problematic exhibition, in the best sense of the word, you can now check out at the Nevan Contempo Gallery.
 

text: Pavel Švec

bottom of page