top of page

Rudolf Samohejl:  Federace vztahů / Federation of relations

16.6. – 21.7. 2017

 
foto: Martin Polák

Federace vztahů je výstava – sochařská situace - Rudolfa Samohejla pro galerii Nevan Contempo. Prostor podlahy navádí diváka do určité míry k pohybu. Nastavení pravidel je ale současně otázkou jednotlivce. Samohejl se sochařským situacím opakovaně věnoval v minulosti. Zatímco předchozí práce složité významové vrstvy spíše skrývaly, současná výstava je až bolestně exponuje na povrch.

~~~

Federation of relations is an exhibition, a sculptural situation, by Rudolf Samohejl for Nevan Contempo. The floor space to some extent leads the viewer into movement. It is the individual, however, that sets the rules. Samohejl has dealt with sculptural situations many times in the past. But while his previous work hid the complex semantic layers, the current exhibition is almost painfully exposed on the surface.

text: Tereza Hrušková

bottom of page