top of page

Peter Demek: 

STATUS 1

13.10. – 16.11. 2017

 
foto: Peter Fabo

Peter Demek provádí důslednou inventuru sebe sama. Remixuje svá existující díla, doplňuje novými a vše vsazuje do kontextu autoreferenčního rámce - speciálního grafu, který vytvořil. Tento graf je “manuálem” k uchopení (pochopení) tvorby umělce Petera Demka. Výstava STATUS 1 v Galerii Nevan Contempo je utopickým pokusem o komunikaci autora s divákem.

~~~

 

Petr Demek is carrying out a thoroughgoing inventory of himself. He is remixing his existing works, generating new ones, and placing everything within the auto-referential framework of a bespoke graph he has created. This graph is a kind of manual to understanding his work as artist. The exhibition STATUS 1 at NevanContempo Gallery is a utopian attempt at communication between the artist and the viewer.

bottom of page