top of page

Rafani:

V zemi /

Landlocked Country

22.6. – 2.8. 2018

 
foto: Lukáš Jasanský

Výstavou V zemi se umělecká skupina Rafani po třech letech vrací do své domovské galerie Nevan Contempo. Nový projekt je přímo určen pro prostor galerie. Na výstavě V zemi spolupracují Rafani se sochařem Matoušem Lipusem a fotografem Lukášem Jasanským. Kurátora či kurátorku výstava nemá. Není jej ani jí třeba. Rafani si vystačí sami.

V zemi jsou naši předci i naše budoucnost. V zemi je tajemství. V zemi je strach, bohatství, naděje i bída. V zemi je jádro, které drtivou silou ohýbá naše představy a záda.

V naší zemi se žije dobře, lidé jezdí automobily a volají si za chůze. Mají kde bydlet a jejich břicha jsou dobře sycena. V centrech a horách, v Praze i kdesi jinde. Pod zemí bujela kultura, která rostla hlavou dolů, revoltovala nebo si jen cosi kuchtila. Pro jiné i jen pro sebe. Toho však již není třeba, všichni jsme jedna velká kulturní fronta. Mimo naši zem jsme málo úspěšní a téměř neznámí. Máme hradbou obehnané hrady, pozlacené ruce a střízlivý přístup k životu. Čeho se bojíme, před tím utečeme.

Některé objekty jsou v zemi. A některé tam už být nemusí. 

~~~

The exhibition In the Ground marks the return of the Rafani art group to Nevan Contempo, their home gallery, after a break of two years. This new project was created with these specific premises in mind. Rafani has collaborated with the sculptor Matouš Lipus and the photographer Lukáš Jasanský on In the Ground. There is no curator. There is no need of a curator. This is Rafani.

 

Rafani – In the Ground

 

People live the good life in our country. They travel by car and call each other by mobile. They have a roof over their heads and their bellies are full. In the towns and cities and in the mountains, in Prague and everywhere else. Underground a culture spread that grew upside down, revolted or simply got ready. For others or just for themselves. This culture is no longer necessary, we are all one large cultural front. Outside of our country we are not very successful and barely known. We have castles surrounded by ramparts, gilded hands and a sober approach to life. Anything we are frightened of we run away from.

 

Some objects are in the ground. And some no longer have to be. 

bottom of page