top of page

Kristína Chrasteková

& Tommy Høvik: 

Poise

28.4. – 01.6. 2018

 
foto: Peter Fabo

Jak dosáhnout rovnováhy v dnešním fluidním a roztěkaném světě, který nám předkládá stále nové výzvy a nabízí nekončící svody a rozptýlení? V přemítání nad touto otázkou se potkávají na společné výstavě videa Kristíny Chrastekové (SK) a instalace a koláže Tommyho Høvika (NOR). Zatímco Chrasteková ve svých remixových videosekvencích hledá momenty nestability v riskantních pohybech sportovců, proměňujících se v nekonečně padající anděly, Høvik míří k témuž bodu z opačné strany: z jednoduchých motivů vytváří scenérie a prostředí, která destabilizují nejen sama sebe, ale i okolní skutečnost. Oba umělci se tak nakonec potkávají v těkavém průsečíku: rovnováha není stav, ale neustálý a nekonečný proces.

~~~

How do we achieve poise in today’s fluid, unstable world, which is constantly presenting us with new challenges and offering endless temptations and distractions? This is the question posed in the joint exhibition of videos by Kristína Chrasteková (SK) and the installations and collages of Tommy Høvik (NOR). In her remixed video sequences Chrasteková searches for moments of instability in the risky movements of athletes transformed into endlessly falling angels, while Høvik targets the same point from the opposite direction. From simple motifs he creates scenery and an environment that destabilises not only himself but the surrounding reality. Both artists finally meet at a fraught point of intersection: poise is not a state but a continuous and never-ending process.

text: Pavel Vančát

bottom of page