top of page

Michal Ureš:

Zóna / Zone

27.4. – 31.5. 2019

 
foto: Tomáš Souček
 
foto: Peter Fabo

Michal Ureš se snaží o rovnováhu mezi obsahem každé jedné fotografie, jejich vzájemnými vazbami a zobrazovacím potenciálem fotografického záznamu, při které si všechny složky dodávají impulzy. Jeho metoda je intuitivní a asociativní, přestože lze vysledovat zvýšený zájem o optickou zvratnost: předmětná realita na jeho snímcích je sice konkrétní, ale s potenciálem jevit se i jako abstrakce těles v prostoru. Ureš vyzdvihuje, jak fotografie klame a vytváří vlastní realitu. Přitom ale nedělá výstavu „na toto téma“, pouze ho začleňuje do širšího celku silných obrazů nalezených skrz objektiv aparátu. Nesměřuje totiž k dokumentu z cest, deníku nebo romanticko-exotickému exkurzu. To by pro jeho naturel bylo příliš žánrové (a u fotografa, který se živí řemeslem, možná jde i o únik před diktátem žánru při focení na zakázku). Fotografie Michala Ureše jsou konkrétními výjevy, které vyvolávají konkrétní asociace. V jednotlivostech i v kompozici celku je ale čitelná neustálá tendence k obrazové i významové abstrakci.

Michal Ureš se narodil v roce 1978. V letech 2001-2008 studoval v Ateliéru fotografie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Samostatně vystavoval v Galerii Ferdinanda Baumanna (2011), Galerii Fenester (2011), m.odla (2010), Galerii Josefa Sudka (2013), Galerii 1. Patro (2015), Fotograf (2016) nebo v kulturně-komunitním prostoru Berlínskej model (2012, 2018). Účastnil se většího počtu kolektivních výstav, například přehlídky To ne-podstatné v pražském Mánesu (2008), či festivalu umění digitálních médií IN-OUT v Praze (2004).

~~~

bottom of page