Petra Feriancová, Peter Bartoš:

Chovatel / The Breeder

28.3. – 25.4. 2020

Chovatel / The Breeder

Výstava Chovatel je součástí projektu dvou umělců různých generací, Petera Bartoše a Petry Feriancové, jejichž dlouhodobým zájmem je práce s přírodou jakožto médiem s etickým rozměrem.

~~~

The Breeder is a part of ongoing project by two artists of different generations, Peter Bartoš and Petra Feriancová, whose mutual and long-term interest is working with nature as a medium with an ethical aspect.