top of page

Sylbee Kim:

The Red Liquid

and Narcissus

9.9. – 7.10. 2017

 
foto: Peter Fabo

Sylbee Kim (nar. 1981) Žije a pracuje v Berlíně a Seoulu. Po získání bakalářského titulu na Korea National University of Arts v Seoulu získala titul magisterský na Universität der Künste v Berlíně v oboru Experimentální média. Od roku 2005 pracuje Kim v obou městech, a tvorbu jejích, převážně digitálních, videí kombinuje a obohacuje o instalace, grafiky i performativní vystoupení. Kim svou práci koncipuje jako metodu, která jí umožňuje přežít v současných politických, ekonomických a technologických podmínkách; v podmínkách, jejichž vývoj se v rámci kapitalistických systémů stále více zrychluje. Kritická forma myšlení o naší současné situaci je prezentována skrze konceptuální a prostorové úrovně navzájem si odporujících forem a nelineárních narativ. Kim pořádala své solo výstavy v Insa Art Space, Space O’NewWall a Project Space Sarubia v Seoulu, a dále se účastnila výstav společných v SeMA Biennale Mediacity Seoul, Národním muzeu moderního a současného umění v Seoulu, Seoul Museum of Art, Neuer Berliner Kunstverein, Asia Art Archive v Hong Kongu, Goethe-Institut v New Yorku a Real DMZ Project Cherwon.

~~~

bottom of page